top of page

NATURPLEJE

Frisk luft, motion og varieret kost

Foruden at græsse på de lokale økologiske græs- og kløvermarker, får vores får og lam en masse frisk luft på sårbare naturområder. Får er fremragende naturplejere, da de både spiser en masse uønskede planter, tramper jorden sammen så den bliver stærkere og mere fremkommelig uden at slide hul på vegetationen, da de er lettere end de mange andre græssende husdyr. Desuden bidrager de mange timer på åbne, udyrkede naturområder til en varieret kost af græs og urter til vores dyr.

HJELHOLT.10.SEPTEMBER_5.jpg

EN EU-STØTTET BEDRIFT

Bedriften har modtaget tilskud til pleje af græs- og naturarealer. Formålet med tilskuddet er at bidrage til at beskytte og forbedre biotopforholdene og biodiversiteten i de prioriterede områder. Tilskuddet har medført, at bedriftens græs- og naturarealer er blevet plejet med afgræsning eller med slæt, og dermed er der sikret en god naturpleje af arealerne. 

Støtten går desuden til bevarelsen af sårbare områder, såsom moser, heder, enge og overdrev. Fårene sikrer, at sådanne områder fortsat er tilgængelige for naturelskere - og at insekter og vadefugle i højere grad trives i de danske landskaber. 

 

Bedriften har modtaget Økologisk Arealtilskud til at omlægge og drive bedriftens landbrugsarealer økologisk. Formålet med tilskuddet er at øge det økologiske areal i Danmark og derved opnå en række fordele for miljøet og biodiversitet. Tilskuddet har medført, at bedriften har været i stand til at opretholde en økologisk jordbrugsproduktion på bedriftens landbrugsarealer og sælge økologisk producerede fødevarer, som altsammen er med til at formindske den generelle brug af pesticider i landbruget.

I tidens løb har vi blandt andet haft afgræsningsaftaler på offentlige arealer i Svendborg kommune, Glorup Slot, det fredede naturreservat Monnet ved Tåsinge og andre sydfynske perler. 

Siden vores omlægning til økologi i 2019 vælger vi kun økologiske naturområder. Naturligvis.

LBST_EU_LDP_ai.jpg
kæmpe bjørneklo.jpg

RYDNING AF KÆMPE BJØRNEKLO

Får er ikke kræsne. Tværtimod. De har en stor appetit når de drejer sig om voldsomt voksende og uønsket vegetation, såsom den giftige bjørneklo, de utæmmelige hybenroser og de evigt irriterende brændenælder.

bottom of page